Bassein

Kui lapsed õpivad varakult ujuma, on nad ka veeõnnetusjuhtumite eest paremini kaitstud

Bassein on oma majas, mõõtmetega 9m x 3,0m.

Ujumistegevusi viiakse läbi alates 3-aastaste rühmadest lastele kaks korda nädalas, septembrist maini. Basseini tegevusi viib läbi basseini õpetaja koos õpetajaabiga. Lisaks ujumisõpetusele abistavad rühma õpetajad ja õpetajaabi ning ujumisõpetaja ja tema abi koos tervishoiutöötajaga lapsi hügieeniharjumuste kujundamisel.

Triinu ja Taavi Lasteaias on ujumine liikumisõpetuse üheks koostisosaks, olles seejuures lastele vabatahtlik. Basseini ülalpidamist doteerib Tartu Linnavalitsus, lisaks maksavad ujumisõpetust saavate laste vanemad 3.50€ kuus ja seda 9 kuud (september – mai) aastas.

Ujumistegevustes õpetatakse lapsi veepinnal püsima, pöörama rinnuli asendist selili asendisse ja vastupidi, sukelduma, rinnuli – ja selili krooli ujuma.
Eesmärgiks on, et 7-aastased lapsed suudaksid ujudes läbida vähemalt ühe basseinpikkuse 9meetrit.

Ujumine soodustab eelkooliealiste laste harmoonilist kehalist arengut, nende karastumist ja tervise tugevnemist. Kui lapsed õpivad varakult ujuma, on nad ka veeõnnetusjuhtumite eest paremini kaitstud.

Bassein tel 5858 5486