Lasteaia üldine tegevus- ja päevakava

Lasteaia üldine päevakava:

  • 7.00 – 8.30 Laste saabumine, info vahetus lapsevanematega, individuaalne töö lastega, mäng, vabategevus.
  • 8.30 – 9.00 Hommikusöök
  • 9.00 – 12.15 Hommikuring, lõimitud õppetegevused, liikumis- ja muusikategevused (toas/õues), basseinitegevused. Õues viibimine, vaatlused, õppekäigud, mäng ja vabategevused, mänguasjade korrastamine.
  • 11.45 – 12.30 Riietumine, ettevalmistused lõunasöögiks.
  • 12.00 – 13.00 Lõunasöök
  • 13.00 – 15.00 Ettevalmistused puhkeajaks, unejutu kuulamine.
  • 15.00 – 15.45 Planeeritud tegevused, individuaalne töö lastega, vabad tegevused toas/õues, ettevalmistused õhtuooteks.
  • 15.45 – 16.15 Õhtuoode
  • 16.15 – 18.00 Individuaalne töö lastega, mäng ja vabategevus, info vahetus lapsevanematega, toas/õues. Huviringid. Laste kojusaatmine.

Iga rühma meeskond koostab koostöös õppealajuhataja ja tervishoiutöötajaga oma rühma päevakava, vastavalt laste vanusele ja rühma eripärale.

 

Viimati uuendatud: 21.06.2018