Logopeediline töö lasteaias

Logopeedi töö põhieesmärk on kõneliste erivajadustega laste väljaselgitamine, kõneravi korraldamine ja läbiviimine, kõnepuuete ennetamine, vajadusel teiste erialaspetsialistide juurde suunamine.

 • Septembri- ja oktoobrikuu jooksul toimub 2-7aastaste laste kõne arengu taseme hindamine ja kõnepuuete väljaselgitamine
 • Laste kõne arendamine nii individuaal- kui grupitundides (2-4 last)
 • Kõneravi tegevuse kestuseks on 15-35 minutit, olenevalt lapse vanusest ja kõnepuude sügavusest 1-2 korda nädalas
 • Vanemate ja õpetajate nõustamine laste erivajaduste osas.
 • Harjutusvara koostamine koduseks õppimiseks koos vanemaga
 • Lastevanemate vastuvõtt 1 kord nädalas kolmapäeviti kell 15.00-18.00 ja neljapäeviti kl. 15.00-18.00
 • Ümarlauad sügisel ja kevadel – rühma õpetajad, liikumis-ja muusikaõpetaja, logopeed, õppealajuhataja ja direktor

 

Logopeedi juures saavad abi järgmist kõneravi vajavad lasteaialapsed:

 • Häälduspuuded (nt. häälikute asendamine või ärajätmine)
 • Müofunktsionaalsed puuded (suuhingamine, keele- ja huulekidad, huulte ja keele õige asendi saavutamine)
 • Häälepuuded
 • Kõnemotoorika puuded (düsartria)
 • Kõnesujuvuspuuded (kogelus)
 • Alakõne

Logopeedide vastuvõtuajad:

Logopeed Sirje Rohtla –  kolmapäeviti kl.15.00-18.00
Logopeed Helina Kasela – neljapäeviti kl.15.00-18.00

 

Viimati uuendatud: 27.06.2018