Lapsevanemaga koostöö

LAPSEVANEMATEGA KOOSTÖÖ PÕHIMÕTTED

 • Lapsevanemaid teavitatakse iganädalaselt sellest, mida antud nädalal rühma õppe-ja kasvatustöös läbi viiakse (teadetetahvlil, vestlustes, infolistides).
 • Arenguvestlus lapsevanemaga viiakse läbi vähemalt üks kord õppeaasta jooksul.
 • Tähtpäevalised üritused korraldatakse koostöös lastevanematega.
 • Õpetajad toetavad ja nõustavad vanemaid nende soovil lasteaia õppekava ulatuses.
 • Logopeedilist abi vajavate laste vanemaid nõustab logopeed kokkulepitud ajal.
 • Lastevanemate rühmakoosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas: sügisel ja kevadel.
 • Hoolekogusse valitakse iga rühma sügisesel lastevanemate koosolekul üks liige ja üks asendusliige, hoolekogu koosolekute protokollide koopiad on igas rühmas lastevanematele kättesaadavad.
 • Uute laste lasteaeda tulekul täidavad lapsevanemad ankeedi, mis aitab rühma personalil tundma õppida ja arvestada lapse individuaalsust. Vanemad saavad kaasa ka nõuanded, mis aitavad lapsel kergemini lasteaiaga kohaneda. Triinu ja Taavi Lasteaia kodukord on kõikide rühmade teadetetahvlitel ja kodulehel.
 • Koostöö vormid:.

Individuaalne vestlus:

 • hommikul last tuues ja õhtul viies jooksvates küsimustes
 • arenguvestlus 1 kord aastas kokkulepitud ajal

Ühisüritused:

 • peod
 • näitused
 • koosolekud
 • matkad, ekskursioonid
 • avatud uste päevad

Informatsiooni kättesaadavus:

 • infostendid (rühmas, majas)
 • rühmade infolistid
 • lasteasutuse kodulehekülg

Koostöö hoolekogu kaudu

Vaata ka meie väikest galeriid siit

Lasteaed Triinu ja Taavi osaleb Euroopa Liidu poolt rahastatud toiduprogrammis „Koolipiim ja koolipuuvili“.

 

 

Viimati uuendatud: 21.06.2018