Nõuandeid uuele lapsevanemale

Aita lapsel kergemini kohaneda
 • Looge lastele suhtlemisvõimalusi omaealiste ja täiskasvanutega juba enne lasteaeda tulekut.
 • Alustage tutvumist lasteaiaga järk-järgult. Tutvustage juba varakult lapsele lasteaeda, jalutades lasteaia juurde ja tulles mängima lasteaia õuele teiste lastega.
 • Lähendage kodune päevarütm lasteaia omale juba enne lasteaeda tulekut. Kui kodune päevareziim ühtib lastekollektiivi omaga, kohaneb laps kergemini.
 • Õpetage lapsele iseennast teenindama (riietuma, kammima, sööma, pesema, wc kasutama, enda järelt koristama jne).
 • Andke lapsele kohanemis- ja harjumisaega.
 • Laske lapsel harjuda õpetajatega, teiste lastega, lasteaia eluga. Rääkige õpetajale enda kodustest tavadest, sellest, mida last kasvatades oluliseks peate. Andke teada omapoolsetest ootustest-lootustest.
 • Usaldage õpetajat, rääkige talle oma lapse muredest ja rõõmudest.
 • Alustage lapse päeva kiirustamata, sõbralikult ja hellalt. Olge ka ise heas tujus.
 • Võtke omaks positiivne ja heakskiitev suhtumine lasteaeda, siis teeb ka seda Teie laps.
 • End turvaliselt tundes tekib lapsel vajadus kuuluvuse järele. Alles nüüd tekib lapsel endal soov ja huvi minna lastekollektiivi, sest seal on võimalus mängida sõpradega koos. Kohanemisraskused võivad tulla uuesti päevakorda kui laps saab haiget kas vaimselt (sõber ei mängi minuga) või füüsiliselt (tõukamine, hammustamine). Mõnel lapsel võib olla vajadus privaatse ruumi järele nii suur, et ta ei hakka kunagi teiste laste seltskonda nautima ega lastekollektiivist eemal olles selle järele igatsema.
 • Kohanemine on järk-järguline protsess. Kerge kohanemise puhul lepib laps kollektiiviga kuni 15 päeva jooksul. Raskemal juhul aga võib kuluda selleks kuni 2 kuud. Eriti raske kohanemise puhul tuleks edasise osas nõu pidada õpetaja, nõustaja või psühholoogiga.
 • Lasteaiapäeva pikkus selgub kodu ja lasteaia vahelises koostöös, mille aluseks on lapse kuulamine ja vaatlemine ning vastastikune usaldus.

 

Lastega koos mängima:

Lastekas
Lõbus leivaraamat

 

Viimati uuendatud: 21.06.2018