Käesolevalt lehelt leiate meie kuu aja planeeritava menüü.

Toitlustamise päevatasu kinntatud Hoolekogu koosoleku protokoll 31.10.2013 nr. 5

  • Sõimerühmas: 1.35 eurot
  • Aiarühmas: 1.60 eurot

Menüüd võime vajadusel muuta ning jooksvaid muudatusi nädala menüüs ei kajastata.

Menüüga saab igapäevaselt tutvuda rühma infostendil.

Pildile klõpsates avanebb vastava nädala menüü

06.04.2020 – 10.04.2020

13.04.2020 – 17.04.2020

20.04.2020 – 24.04.2020

27.04.2020 – 30.04.2020

Viimati uuendatud: 01.04.2020