Meist

Triinu ja Taavi Lasteaiast lähevad kooli tegusad, loovad ja õnnelikud lapsed.

Alates 01.01.2020 on  Lasteaed Triinu ja Taavi  ja   lasteaed Sipsik  liidetud  ja uus nimi on  Tartu Lasteaed Tripsik.

Endiselt toimub töö mõlemas majas: Triinu ja Taavi maja ja Sipsiku maja.

Kodulehte täiendame .

Lasteaed avati Tartu Annelinna linnajaos, Kaunase pst  67, 15. septembril 1983. aastal 12- rühmaga basseiniga maja.
Alates 1.septembrist 2013 on lasteaias ehituse laiendamise tulemusel 13 rühma sõime- ja aiaealistele lastele. Rühmade struktuur võib muutuda õppeaastati, vastavalt vajadusele.

Lasteaia MOTO:  Austame last ja täiskasvanut.
Austame ja õpime austama igaühe tööd.

Lasteaia eripärad

  1. Ujumisoskust, tervise edendamist ja tervisliku eluviisi kujunemist toetavad tegevused lasteaia basseinis ning mitmekülgseid tegevusi (uurimuslik-avastusõpe ja õuesõpe) võimaldav avar õueala ja suur saal.
  2. Laste loovuse ja individuaalsete võimete ning oskuste mitmekülgseks arenguks lisab võimalusi kaasaegselt sisustatud loovus-töötuba ja muusikatuba.
  3. Laste aktiivset osalemist õppe- ja kasvatustegevuses toetab Hea alguse (Step by step) metoodika võtete kasutamine hommikuringi ja tegevuskeskuste kaudu.
  4. Lasteaed on liitunud projektiga “Kiusamisest vaba lasteaed”, mis väärtustab sallivust, austust, hoolivust ja julgust inimestevahelises suhtlemises.

Traditsioonilised ettevõtmised

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, lasteaia sünnipäeva tähistamine 15. septembril, perepäevad emade- ja isadepäeval, spordinädal, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, teatrikuul kõikide rühmade ja töötajate teatrietendused, kevadised ja sügisesed matkad ja väljasõidud loodusesse,  õuepidu,  töötajate õppereis Eestimaal.

Meie tasud

Toidupäeva maksumus:
Sõimerühmas  1.35 eurot
Aiarühmas      1.60 eurot

Kohatasu:
Kohatasu ühele lapsele kuus on 70.50 eurot
Vanuselt noorimal lapsel   100%
Vanuselt järgmisel lapsel    50%

Basseinitasu:
Ühes kuus  3.50 eurot

 

Viimati uuendatud: 03.01.2020