Rubriik: Uudised

Lasteaia tasu al. 01.01.2019

Toitlustamise päevatasu kinntatud Hoolekogu koosoleku protokoll 31.10.2013 nr. 5 Sõimerühmas: 1.35 eurot Aiarühmas: 1.60 eurot Alates 01.01.2019 a. on kohatasu ühele lapsele kuus 75.00 eurot (see on 15% 500 eurost). Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine: Tartu Linnavolikogu  määrus  30.06.2016 nr  115 Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike […]